ПРЕДИ / СЛЕД

Пациент 1

Ортодонтско лечение с на кръстосана захапка и струпване на зъбите с керамични брекети

 

15 месеца - без вадене на зъби

Пациент 2

Ортодонтско лечение с на кръстосана захапка с керамични / метални брекети 

15 месеца - без вадене на зъби

 

Пациент 3

Ортодонтско лечение на ступване на зъби на горна и долна челюст с метални брекети 

18 месеца - без вадене на зъби

Пациент 4

Ортодонтско лечение на дълбока и кръстосана захапка с метални брекети  на двете челюсти 

 

15 месеца - без вадене на зъби

 

Пациент 5

Ортодонтско лечение на кръстосана захапка и струпване на зъбите с керамични брекети  на двете челюсти

14 месеца - без вадене на зъби

Пациент 6

Ортодонтско лечение на силно ротирани предни зъби със сапфирени брекети  на двете челюсти 

18 месеца -без вадене на зъби

Пациент 7

Ортодонтско лечение на кръстосана захапка и силно струпване на зъби с метални брекети на двете челюсти

18 месеца - без вадене на зъби

1/4
Пациент 8

Ортодонтско лечение на дълбока захапка и изкривени предни зъби с метални брекети  на двете челюсти

16 месеца -без вадене на зъби

1/5
Пациент 9

Ортодонтско лечение на дълбока захапка и струпване на зъбите с метални брекети  на двете челюсти

18 месеца - без вадене на зъби

Пациент 10

Ортодонтско лечение на силно струпани зъби със сапфирени брекети  на двете челюсти

16 месеца - без вадене на зъби

1/5
Пациент 11

Ортодонтско лечение на отворена и кръстосана захапка, струпване на зъбите с керамични / метални брекети  на двете челюсти 

17 месеца - 1 изваден премолар

Пациент 12

Ортодонтско лечение на силно струпани и завъртяни зъби с метални брекети на две челюсти 

18 месеца - без вадене на зъби 

Пациент 13

Лечение с керамични брекети на горна челюст и метални на долна челюст на отворена, кръстосана и ръбцова захапка и струпване на зъби -

18 месеца - без вадене на зъби 

1/5
Пациент 14

Лечение на дълбока захапка и ретениран кучешки зъб с метални брекети  на двете челюсти

18 месеца - без вадене на зъби

1/5
Пациент 15

Лечение на кръстосана захапка и струпване на зъбите с метални брекети  на двете челюсти

20 месеца - без вадене на зъби

1/5
Пациент 16

Лечение на кръстосана захапка и струпване на зъбите с керамични / метални брекети  на двете челюсти

18 месеца - без вадене на зъби

1/4
Пациент 17

Лечение на двустранна кръстосана захапка и струпване на зъбите със сапфирени брекети  на двете челюсти

15 месеца - без вадене на зъби

1/5
Пациент 18

Лечение струпване на зъбите с метални брекети  на двете челюсти

20 месеца - без вадене на зъби

*Снимките са използвани с писменото съгласие на пациента

© 2020 Брекети София

19143297_1447085791994194_464739398335714402_o (1)